Spiritul - baze teoretice 


      Spiritul este o vibrație modulată cu informația provenită, în special, din partea materiei căreia îi este asociat. Această vibrație, numită și vibrație spirituală, este practic echivalentul oscilațiilor specifice planului material (constituit din materie, fizic). Am considerat oportună folosirea termenului de vibrație deoarece ea se regăsește într-un plan caracterizat de dimensiuni spațiale contractate către zero (L',l',h' = 0) și timp dilatat către infinit.
Relatia spirit - materie
      Planul spiritual este practic un spațiu de tip Minkowski, în care evenimentele, raportate la un sistem de referință legat de planul material, se desfășoară în trei dimensiuni spațiale contractate către zero și o dimensiune temporală dilatată către infinit.
      Acest spațiu (plan spiritual) este definit de transformarile Lorentz, pentru V tinzând către C.
      Contracția dimensiunilor spațiale este dată de formulele:în care termenulreprezintă factorul Lorentz.

      S'(L',l',h') reprezintă spațiul tridimensional determinat de dimensiunile caracteristice planului spiritual și S(L,l,h) reprezintă spațiul tridimensional determinat de dimensiunile caracteristice planului material.
      Se observă că, atunci când viteza (V) tinde către viteza luminii (C), dimensiunile spațiale ale planului spiritual, în raport cu dimensiunile spațiale ale planului material, tind către zero.

      Dilatarea timpului este conformă cu formula:      t' = t'2 - t'1 reprezintă timpul scurs între două evenimente petrecute în planul spiritual, iat t = t2 - t1 reprezintă timpul scurs între două evenimente petrecute în planul material. Atunci când V tinde către C, se observă cum t' tinde către infinit în raport cu t. Altfel spus, în planul spiritual timpul trece infinit mai încet față de planul material. De aici rezultă că orice informație transmisă din planul material către cel spiritual se va păstra în acesta un timp teoretic infinit. În felul acesta se poate spune despre spirit că este nemuritor.
      Să analizăm acum ce se întâmplă la nivelul unei particule elementare, pentru ca mai apoi să putem înțelege ce se întâmplă la nivelul materiei structurate.
      Fotonul este o particulă elementară ce are caracteristici duale, atât de corpuscul (corp material) cât și de undă electromagnetică asociată. Acest lucru a fost descoperit de către fizicianul Albert Einstein în anul 1905, atunci când încerca să determine legile efectului fotoelectric pe baza ipotezelor cuantice formulate de Max Planck. Acest efect constă în emisia de electroni de către un corp în urma absorbției de radiație electromagnetică. Fotonul fiind, prin definiție, cuanta de lumină, este evident că se deplasează cu viteza C (viteza luminii). Având în vedere acest lucru și aplicând transformările Lorentz pentru V = C, rezultă că unda electromagnetică asociată corpusculului fotonului devine vibrație în planul spiritual, vibrație ce poartă (prin modulare) informația corpusculului. În termenii specifici magiei, această vibrație este numită spiritul particulei elementare, în această situație a fotonului.
      Continuând teoria lui Einstein privind dualismul undă - corpuscul al fotonului, Louis de Broglie avansează ipoteza, în cadrul lucrării sale de doctorat din 1924, că toate particulele aflate în mișcare au o undă asociată. În anul 1929, după ce teoria sa a fost confirmată experimental, primește premiul Nobel.
     
Louis de Broglie a stabilit relația matematică dintre lungimea de undă a undei asociate și impulsul particulei (electron, proton, atom, etc.).      În care:
      - h este  constanta lui Planck;
      - p este impulsul particulei;
      - m este masa particulei;
      - v este frecvența undei asociate;
      - Ec reprezintă energia cinetică a particulei;
      - E este energia totală a particulei;
      - Ep reprezintă energia potențială a particulei.

      După cum se observă, relația matematică stabilită de către de Broglie face legătura între mărimi specifice corpusculilor (energia și impulsul) și mărimi specifice undelor (frecvența și lungimea de undă). Vibrația asociată unei particule elementare se numește spirit primar.
      Practic, toată materia existentă este structurată (compusă) din particule elementare. De aici rezultă că toată materia, indiferent de forma pe care o îmbracă (gaz, lichid, solid, mineral, plantă, animal, om, planetă, etc.) are spirit (îi este asociat un spirit) iar acesta se găsește într-un spațiu numit plan spiritual. Modul de structurare al spiritelor primare este asemănător cu modul de structurare al materiei. Cei ce sunt interesați să cunoască amănunte referitoare la spirit, din toate punctele de vedere, pot găsi informațiile necesare în Cartea Legii.
Autor Keșișian Bedros

Pagina principala   Religia păgână    Cartea Legii    Bagheta magică    Trasarea cercului magic 

  Pentagrama şi Pentaclul    Aura, ce este și cum poate fi văzută   Karma   Oglinda magică